Restauracja włoska na Mokotowie zaprasza do skorzystania z promocji "Lista przebojów włoskiej kuchni", która obowiązuje od 10 do 16 listopada 2018 roku.
 1. Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchniOrganizatorem promocji  „Lista przebojów włoskiej kuchni” jest Pasta i basta Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-560) przy ul. Odolańskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000027033, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych, NIP: 953-101-44-94, zwana dalej „restauracją”.
 2. Promocja trwa od 10 do 16 listopada 2018 roku.
 3. Promocja „Lista przebojów włoskiej kuchni" polega na tym, że restauracja umożliwia zamówienie wybranych past w promocyjnej cenie 1 złoty, po spełnieniu warunków promocji, określonych w niniejszym regulaminie
 4. Pasty możliwe do zamówienia w cenie 1 złoty znajdują się wyłącznie w specjalnym, osobnym menu restauracji oznaczonym hasłem „Lista przebojów włoskiej kuchni”.
 5. Warunkiem zamówienia za 1 złoty pasty z menu „Lista przebojów włoskiej kuchni” jest zamówienie dowolnej pasty ze stałego menu restauracji Pasta i Basta i zapłacenie za nią pełnej ceny.
 6. Do każdej zamówionej pasty ze stałego menu można zamówić jedną pastę w cenie promocyjnej 1 złoty.
 7. Past w cenie promocyjnej nie można zamawiać na wynos, w dowozie oraz w zamówieniach dokumentowanych fakturą VAT.
 8. W pastach oferowanych w promocji nie można dokonywać żadnych zmian takich jak  dodawanie składników, odejmowanie składników czy zmiana makaronu.
 9. Restauracja nie gwarantuje dostępności wszystkich rodzajów past, oferowanych w menu „Lista przebojów włoskiej kuchni” przez cały czas trwania promocji, zastrzega sobie także prawo do dokonywania zmian oferowanych rodzajów past.
 10. Promocji nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Promocja obowiązuje tylko w restauracji położonej przy ul. Odolańskiej 5 w Warszawie.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane na adres restauracji na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia promocji. Adres restauracji został wskazany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 13. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres restauracji.
 14. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 15. Restauracja w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 16. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w promocji.

Restauracja włoska Pasta i basta Zarezerwuj swój stolik online i korzystaj z promocji

Rezerwacja online stolika w restauracji Pasta i pasta

Zobacz aktualne wydarzenia i promocje

Przez cały tydzień (19. - 25. listopada 2018) zapraszamy na sycylijską ucztę, składającą się z trzech dań (Arancini, Norma, Cannoli) za 49 złotych!

Legendarne piwo, warzone do dziś według receptury stworzonej w średniowieczu przez mnichów z belgijskiego opactwa Grimbergen podajemy teraz w Paście.

Najpopularniejsze dania restauracji Pasta i basta

Odbierz prezent urodzinowy: 19 złotych na pastę!

Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i pasta

Wejdź do Klubu urodzinowego restauracji Pasta i basta i odbierz prezent na swoje urodziny: 19 złotych na dowolną pastę oraz kieliszek domowego wina. Twoje zdrowie!

> Zapisz się

Wejdź do strefy przywilejów

Zacznij dostawać informacje o wydarzeniach, promocjach i sekretnych zniżkach, dostępnych tylko dla "strefowiczów".

Nie przekażemy nikomu Twojego adresu i nie będziemy zapełniać Twojej skrzynki pocztowej nadaremnie. Słowo!
Natomiast Twój żołądek, to już całkiem inna sprawa...