Restauracja włoska na Mokotowie zaprasza do skorzystania z promocji "Lista przebojów włoskiej kuchni", która obowiązuje od 28 grudnia 2018 do 18 stycznia 2019 roku.
 1. Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchniOrganizatorem promocji  „Lista przebojów włoskiej kuchni” jest Pasta i basta Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-560) przy ul. Odolańskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000027033, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych, NIP: 953-101-44-94, zwana dalej „restauracją”.
 2. Promocja trwa od 28 grudnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku (z wyłączeniem 14. lutego 2019 roku).
 3. Promocja „Lista przebojów włoskiej kuchni" polega na tym, że restauracja umożliwia zamówienie wybranych past w promocyjnej cenie 1 złoty, po spełnieniu warunków promocji, określonych w niniejszym regulaminie
 4. Pasty możliwe do zamówienia w cenie 1 złoty znajdują się wyłącznie w specjalnym, osobnym menu restauracji oznaczonym hasłem „Lista przebojów włoskiej kuchni”.
 5. Warunkiem zamówienia za 1 złoty pasty z menu „Lista przebojów włoskiej kuchni” jest zamówienie dowolnej pasty ze stałego menu restauracji Pasta i Basta i zapłacenie za nią pełnej ceny.
 6. Do każdej zamówionej pasty ze stałego menu można zamówić jedną pastę w cenie promocyjnej 1 złoty.
 7. Past w cenie promocyjnej nie można zamawiać na wynos, w dowozie oraz w zamówieniach dokumentowanych fakturą VAT.
 8. W pastach oferowanych w promocji nie można dokonywać żadnych zmian takich jak  dodawanie składników, odejmowanie składników czy zmiana makaronu.
 9. Restauracja nie gwarantuje dostępności wszystkich rodzajów past, oferowanych w menu „Lista przebojów włoskiej kuchni” przez cały czas trwania promocji, zastrzega sobie także prawo do dokonywania zmian oferowanych rodzajów past.
 10. Promocji nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Promocja obowiązuje tylko w restauracji położonej przy ul. Odolańskiej 5 w Warszawie.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane na adres restauracji na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia promocji. Adres restauracji został wskazany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 13. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres restauracji.
 14. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 15. Restauracja w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 16. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w promocji.

Restauracja włoska Pasta i basta Zarezerwuj swój stolik online i korzystaj z promocji

Rezerwacja online stolika w restauracji Pasta i pasta

Zobacz aktualne wydarzenia i promocje

Tej zimy kiedy zamówisz jedną pastę, druga będzie Twoja za dokładnie 1 PLN! 

Gwarantujemy, że w porze lunchu Twoją ulubioną włoską pastę podamy w ciągu 15 minut, albo za nią nie płacisz!

Najpopularniejsze dania restauracji Pasta i basta

Odbierz prezent urodzinowy: 19 złotych na pastę!

Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i pasta

Wejdź do Klubu urodzinowego restauracji Pasta i basta i odbierz prezent na swoje urodziny: 19 złotych na dowolną pastę oraz kieliszek domowego wina. Twoje zdrowie!

> Zapisz się

Wejdź do strefy przywilejów

Zacznij dostawać informacje o wydarzeniach, promocjach i sekretnych zniżkach, dostępnych tylko dla "strefowiczów".

Nie przekażemy nikomu Twojego adresu i nie będziemy zapełniać Twojej skrzynki pocztowej nadaremnie. Słowo!
Natomiast Twój żołądek, to już całkiem inna sprawa...