Restauracja włoska na Mokotowie zaprasza do skorzystania z promocji "Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchni", która obowiązuje od 16 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.
 1. Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchniOrganizatorem promocji  „Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchni” jest Pasta i basta Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-560) przy ul. Odolańskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000027033, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych, NIP: 953-101-44-94, zwana dalej „restauracją”.
 2. Promocja trwa od 16 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.
 3. Promocja „Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchni" polega na tym, że restauracja umożliwia zamówienie wybranych past w promocyjnej cenie 1 złoty, po spełnieniu warunków promocji, określonych w niniejszym regulaminie
 4. Pasty możliwe do zamówienia w cenie 1 złoty znajdują się wyłącznie w specjalnym, osobnym menu restauracji oznaczonym hasłem „Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchni”.
 5. Warunkiem zamówienia za 1 złoty pasty z menu „Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchni” jest zamówienie dowolnej pasty ze stałego menu restauracji Pasta i basta i zapłacenie za nią pełnej ceny.
 6. Do każdej zamówionej pasty ze stałego menu można zamówić jedną pastę w cenie promocyjnej 1 złoty.
 7. Past w cenie promocyjnej nie można zamawiać na wynos, w dowozie oraz w zamówieniach dokumentowanych fakturą VAT.
 8. Pasty w cenie promocyjnej 1 złoty można zamawiać w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 12:00.
 9. W pastach oferowanych w promocji nie można dokonywać żadnych zmian takich jak  dodawanie składników, odejmowanie składników czy zmiana makaronu.
 10. Restauracja nie gwarantuje dostępności wszystkich rodzajów past, oferowanych w menu „Wakacyjna lista przebojów włoskiej kuchni” przez cały czas trwania promocji, zastrzega sobie także prawo do dokonywania zmian oferowanych rodzajów past.
 11. Promocji nie łączy się z innymi promocjami.
 12. Promocja obowiązuje tylko w restauracji położonej przy ul. Odolańskiej 5 w Warszawie.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane na adres restauracji na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia promocji. Adres restauracji został wskazany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 14. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres restauracji.
 15. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 16. Restauracja w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 17. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w promocji.

Restauracja włoska Pasta i basta Zarezerwuj swój stolik online i korzystaj z promocji

Rezerwacja online stolika w restauracji Pasta i pasta

Zobacz aktualne wydarzenia i promocje

Od prawdziwej polskiej jesieni nie ma już odwrotu, dlatego zapraszamy na dania przygotowane z najlepszych i najsmaczniejszych symboli jesieni

Gwarantujemy, że w porze lunchu Twoją ulubioną włoską pastę podamy w ciągu 15 minut, albo za nią nie płacisz!

Najpopularniejsze dania restauracji Pasta i basta

Odbierz prezent urodzinowy: 19 złotych na pastę!

Klub urodzinowy restauracji włoskiej Pasta i pasta

Wejdź do Klubu urodzinowego restauracji Pasta i basta i odbierz prezent na swoje urodziny: 19 złotych na dowolną pastę oraz kieliszek domowego wina. Twoje zdrowie!

> Zapisz się

Wejdź do strefy przywilejów

Zacznij dostawać informacje o wydarzeniach, promocjach i sekretnych zniżkach, dostępnych tylko dla "strefowiczów".

Nie przekażemy nikomu Twojego adresu i nie będziemy zapełniać Twojej skrzynki pocztowej nadaremnie. Słowo!
Natomiast Twój żołądek, to już całkiem inna sprawa...